Expoziţia de pictură Cromatografii

În expoziţia de pictură "Cromatografii" artiştii vizuali Viorel Cosor, Cosmin Grosu, Florin Mocanu, Gheorghe Pogan, Eusebio Spînu, Ioana Streinu, precum şi doi invitaţi din Bulgaria – Rositsa Yordanova şi Todor Todorov, oferă publicului o radiografie cromatică a artei contemporane. Expoziţia "Cromatografii" este deschisă la Galeria Căminul Artei în perioada 22 aprilie - 10 mai 2024.

La vernisaj, muzicienii Ioana Teodora Spînu (voce) şi Bogdan Tănase (chitară) au susţinut un concert acustic de jazz, muzica completând acest minunat eveniment artistic. Curatorii expoziţiei sunt artiştii Ioana Streinu şi Eusebio Spînu.


Criticul de artă Constantin Hostiuc spune că “Octetul expozant este marcat de pecetea imaginară a unui abstracţionism de principiu care subsumează, într-un fel special, chiar şi cele două tipuri de reprezentări ce frizează figurativul, la Cosmin Grosu şi Gheorghe Pogan, chiar dacă cel dintâi foloseşte forma ca paradox al negării ei prin clişeizare proximă genului publicitar, iar cel de-al doilea o propune ca ironică invitaţie la non-definirea imaginii – este ce vedem o imagine, un detaliu, o fantomă a vizualului?


Florin Mocanu şi Todor Todorov au un acelaşi fin gust pentru microstructurile tactilului, dar apetenţe cromatice contrastante, ca şi cum ar opune, pictural, exuberanţele primăverii unui solar dezlănţuit. Rositsa Yordanova aşterne în spaţiu mase cromatice tari ce se nasc din atingeri nervoase ce disimulează geometrii ale echilibrului, în vreme ce Ioana Streinu alcătuieşte tapiserii picturale pline de nuanţe decorative ce adresează întrebări suprafeţelor, planurilor, viziunilor. În fine, Eusebio Spînu şi Viorel Cosor interoghează variante ale unui gestualism construit şi bine supravegheat, în ciuda aparenţei de extremă libertate presupusă”, spune criticul de artă Constantin Hostiuc.


Acest material vă este oferit prin Programul Catena pentru Artă.