Mircea Roman la Muzeul de Arta Ploiesti

Sculpturile imense ale artistului Mircea Roman au vibrat pentru o lună, în sălile generoase ale Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus” din Ploiești, intrand în dialog cu picturile artistei Florentina Voichi. Construite din bucăți de lemn, impresionantele sculpturi ale maestrului Mircea Roman sunt ca niște borne ale sufletului, pe care nu poți să le ocolești. Expoziția a fost deschisă în perioada 11 octombrie - 11 noiembrie 2023.

„(…) Preocuparea pentru veșnica actualitate a suferinței, a nepăsării celorlalți, a dramei abuzurilor de orice fel exercitate de om împotriva ființelor înconjurătoare și, mai grav, chiar împotriva lui însuși, îi conferă lui Mircea Roman un loc privilegiat, de seismolog al pervertirii valorilor, al bolilor spiritului omenesc dintotdeauna, de ieri și de azi, trăite și resimțite pe propria-i piele sau prin intermediul lecturilor, metamorfozate în sculpturile sale.” (Alexandru Davidian, critic de artă)


“Retorica sculpturii lui Mircea Roman reformează efectul patetic, translatându-l din zona psihologică în cea pur plastică. Forma și conținutul (golul interior) devin expresia dramaticei disocieri a trupului de suflet, a părții de întreg, a vieții de rost. În așteptatea sensului integrator, trupurile frgmentate își suportă condiția ca supliciu cu rost incert și, precum în teatrul absurd, drama constă în imposibilitatea atingerii unui sens.” (Doina Mandru, critic de artă)


Acest material va este oferit prin Programul Catena pentru Arta.