In memoriam Eugen Craciun

La Galeria Romana s-a deschis expozitia In memoriam Eugen Craciun (1922-2001) sarbatorind 100 de ani de la nasterea artistului. In perioada 17-31 mai 2022, puteti sa admirati picturile sale care au pendulat intre realism magic, post-impresionism sau zona oniric-surrealista.

”Arta nu trebuie inteleasa si nici explicata, calitatea ei este numai sa emotioneze” marturisea artistul Eugen Craciun.

Eugen CRĂCIUN s-a născut pe 28 februarie 1922, la Piatra Neamț.
Între 1947 și 1950 – student al Academiei de Arte Frumoase, Iași, secția Pictură, avându-l profesor pe Corneliu Baba.
Între 1950 și 1953 – student al Institutului de Arte Plastice ”Nicolae Grigorescu”, București, secția Pictură, cu profesorii Alexandru Ciucurencu și Octav Angheluță.
Între 1955 și 1957- Lector universitar la Institutul de Arte Plastice ”Ioan Andreescu”, din Cluj-Napoca.
Începând cu 1954 este Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România.
A colaborat la ziare și reviste cu desene și reproduceri: 1961 -”Mara”, Ioan Slavici, 1966 – ”Mein hund Hasso”, Oscar Paulini, 1968 -”Poezia lui Eminescu”, 2 vol, Dumitru Popovici, 1970 – Balada populară ”Badiul”.
Între 1966 și 1987, artistul face călătorii de studiu și documentare în Bulgaria, U.R.S.S, Ungaria, Cehoslovacia, Germania, Polonia, Austria, Franța, Italia, Iugoslavia, Elveția.
A avut expoziții personale și de grup în țară și în străinătate. Lucrările sale se află în colecții muzeale, instituții de stat și colecții particulare: România, Anglia, Austria, Belgia, Elveția, Franța, Germania, Italia, Japonia, Olanda, Spania, S.U.A, etc.
Prin bunăvoința familiei, începând cu anul 2003 au fost organizate mai multe expoziții retrospective, în galerii și muzee, în România și în străinătate, inclusiv un site internet postum (www.craciun-art.ro) și două albume care îi oglindesc opera artistică în integralitate.

”Harul dat artistului de Dumnezeu, unul în care credea cu tărie, l-a făcut pe Eugen Crăciun să creeze o operă extrem de fecundă (şi nu doar valoroasă şi originală) – pe măsura unui adevărat centenar.
Spaţiul generos al galeriei face ca traseul oricărei expoziţii desfăşurate aici să coincidă ca parcurs, cumva cu unul muzeal, datorită dispunerii şi ordinii încăperilor; şi că în fiece încăpere discursul vizual expus, să poată fi redat diferit şi segmentat – in sensul evolutiv al termenului. Ceea ce va fi cazul şi în expoziţia de acum dedicată lui Eugen Crăciun.” (Daniel Crăciun şi Michaela Nica-Crăciun)

”Un mânuitor al pensulei și paletei
Unele opere de artă au darul de a ți se impune de-a dreptul, prin expresia și frumusețea lor, prin adevărul ce-l oglindesc cu un vădit accent personal. Ele nu te lasă nepăsător, ci, dimpotrivă, îți deschid noi căi de înțelegere a realității, te emoționează, te încântă, dându-ți simțământul că te-ai îmbogățit sufletește. Astfel sunt lucrările în ulei, pastel și guașă ale pictorului Eugen Crăciun.” (Petru Comarnescu, în ziarul ”Scânteia Tineretului”, 29 septembrie 1956)

Acest material va este oferit de Programul Catena pentru Arta.
Realizator: Bogdana Contras