Dumitru Radu – Călătorie în grădina destinului

Artistul Dumitru Radu îngemănează în sculpturile sale din bronz, expresivitatea formelor umane cu vibrația instrumentelor muzicale, invitându-ne astfel să călătorim în lumea spirituală. Puteți să admirați lucrările sale în expoziția de sculptură și desen "Călătorie în grădina destinului", deschisă în perioada 23 mai - 15 iunie 2024 la Muzeul Național al Literaturii Române, Calea Griviței nr. 64-66, București.

La vernisajul acestei expoziții, a fost lansat un consistent album dedicat creației artistului Dumitru Radu, care prezintă parcursul său artistic, simpozioanele de sculptură la care a participat, diplomele și medaliile primite. Albumul “Dumitru Radu” a fost susținut de Fundația Fildas Art și Catena pentru Artă.

“O nouă serie de oameni-instrumente de suflat sau, inversând perspectiva, de instrumente de suflat antropomorfizate, este expusă sub titlul „Călătorie în grădina destinului”. Instrumentele de suflat, cele al căror sunet se naște prin punerea în mișcare a aerului, îndeosebi prin pâlniile lor devenite receptacole de înălțime, dobândesc în viziunea artistului forme anatomice omenești esențializate. În limba română, cuvintele „suflat” și „suflet” se deosebesc printr-o singură literă.

Dezvoltate fie pe verticală, fie pe orizontală, personajele lui Dumitru Radu sunt modelate în posturi diferite, cu toate încărcate de expresivitate și capabile să transmită acel sentiment ce stă la temelia vieții și care pune în mișcare viața, adică iubirea: iubirea în doi și iubirea celor doi pentru Cel ce i-a creat. Prin formele sale aerate, alungite, simplificate, unde doar partea superioară, respectiv portretul, este înfățișată detaliat, artistul accesează zonele înalte ale spiritului. În timp ce trupurile personajelor sunt redate prin forme pline și abia schițate, chipurile sale se nasc în și din golul pâlniilor instrumentelor de suflat, a căror muzică vine prin mișcarea aerului. Iar aerul este, se știe, asociat cu Duhul dătător de viață. Aerul, imposibil de prins într-o formă materială dar putând fi sugerat, pare să fie puntea dintre androginii lui Dumitru Radu și muzica implicit sugerată de sculptura sa.

Imaterialitatea muzicii se contopește cu subțirimea și eleganța formelor în bronz create de Dumitru Radu spre a aduce un elogiu omului, vieții, dar și Sursei prime a acesteia. În arta sa muzica dobândește parcă materialitate și se „încheagă” în forme anatomice, în timp ce formele anatomice încep să „se fluidizeze”, să se dematerializeze și să se metamorfozeze în muzică. E un joc de du-te-vino de la spiritual spre material și invers, un joc intermediat de sculptură, o meditație plastică asupra condiției umane, pe care artistul o înnobilează în încercarea sa de a-i atenua fragilitatea, și o înalță, proiectând-o într-un univers epurat de timp și, astfel, izbăvit de eroziune și neantizare.” (Luiza Barcan, curator expoziție)

Acest material vă este oferit prin Programul Catena pentru Artă.