Dorel ZAICA – Gradinarirea omului

Dorel Zaica, pictor, grafician, scriitor și pedagog apreciat, a deschis la Galeria Romană expoziția retrospectivă ”Grădinărirea omului”. A pictat neobosit, zi de zi, astfel s-au adunat aceste lucrări expuse acum şi care ne cuceresc prin limpezimea, sensibilitatea armoniilor de culoare şi spiritualitatea mesajului. Expoziția poate fi vizitată în perioada 20 iunie - 20 iulie 2023.

”Pictura lui Dorel Zaica e proiecția unei meditații grave asupra condiției umane. Nu în înțelesurile ei abstracte, ci în formele tragice ale istoriei noastre recente. Istoria unei țări oropsite, strivite de apăsarea politică, socială, morală a unei forte inumane. Durerea se concentrează aici în imagini care comentează, în metafore clare, universul din care face parte artistul însuși. Sunt formele începuturilor, piatra și pământul (mai ales piatra): aici, în straturile străvechi ale culturii, pictorul află puterea de a rezista adversităților, de a crea o lume a speranței. În orizonturile unei lumi tragice, Dorel Zaica încearcă să redescopere temeiurile unei statornice încrederi în destinul omenirii.” (Dan Grigorescu)

”Fără coloratură confesională, fără tezisme cu iz de tămâie şi cu vanităţi abia camuflate, arta lui Dorel Zaica, pictura sa, în speţă, se înscrie într-o tendinţă spiritualistă mai largă, în care miza fundamentală nu este clamarea unui anumit tip de credinţă, ci reconstrucţia legăturilor dintre om şi ierarhiile cereşti. Reflexul plastic al unei asemenea atitudini este rigoarea caldă a formelor, frumuseţea proporţiilor, rafinamentul cromatic şi, nu în ultimul rând, haloul inefabil care învăluie fiecare compoziţie şi pe care, aşa cum este şi de aşteptat, doar privirea directă îl poate identifica şi asuma până la capăt. Dacă ar fi să căutăm un registru în care această pictură s-ar putea înscrie şi defini, acela ar fi de găsit în procesul alchimic al conversiei materiei în lumină. Iar Dorel Zaica acolo s-a şi aşezat: între materie şi lumină.” (Pavel Şuşară).

”El învaţă învăţându-i pe alţii, se împlineşte ca artist modelând împlinirea celorlalţi. Dorel Zaica este, de multă vreme, cea mai importantă şi mai originală figură a pedagogiei artistice din România. Specializat în educaţia copiilor de vârstă şcolară, aşadar într-un domeniu care cere, mai mult decât altele, ingeniozitate, fineţe psihologică şi răbdare, el nu se mulţumeşte să transmită simple elemente de meşteşug, ci caută să stimuleze creativitatea elevilor, apelând la instinctul lor ludic, la inocenta lor îndrăzneală, la prospeţimea experienţei lor de viaţă.” (Andrei Pleşu)


Acest material va este oferit de Programul Catena pentru Arta.