Ateliere din București – Victor Olivier Săraru

Pentru artistul Victor Olivier Săraru viața și creația sunt nedespărțite. Iar casa sa interbelică a fost transformată într-un atelier de creație, în care realizează splendide vitralii și unice lucrări de artă decorativă. Vitraliile sale din sticle colorate, pictate, gravate, sunt însuflețite miraculos de lumină, vibrând puternic în case elegante sau în impunătoare biserici.

Victor Olivier Săraru, artist vizual cu specializarea sticlă și metal, a expus în cadrul Saloanelor Uniunii Artiștilor Plastici din România, în cadrul Expozițiilor de Artă Decorativă organizate la Muzeul Național Cotroceni. Vitralii semnate de artist se găsesc la Observatorul Astronomic din București și la Catedrala Mântuirii Neamului.

Victor Săraru – artist al focului şi al culorilor

“Pentru Victor Săraru, ca artist vitralist, sticla şi metalul sunt două materii pe care le invită să-şi vorbească, să-şi mărturisească secrete, să construiască universuri vizuale, tactile şi semantice. Dar cele două materii coabitează în imaginaţia şi apoi în mîinile lui Victor şi dincolo de lumea vitraliilor. Ele se lasă combinate, ca Yin şi Yang, în diverse alte obiecte insolite,  surprinzătoare, veritabile metafore ale unui drum parcurs de artist în căutarea unui contact cu subtile forme de spiritualitate.

Cu siguranţă că ursitoarele i-au dăruit lui Victor, la naştere, ştiinţa de a hipnotiza nu numai sticla şi metalul, ci şi lemnul şi lutul, şi bineînţeles lumina – liantul tuturor lucrurilor şi sursa revelatoare a culorilor. L-am văzut deseori pe Victor în atelierul său căutînd cu răbdare de alchimist noi şi noi combinaţii între materiile care îl fascinează, pentru ca apoi să le sublimeze în chipul unui sfînt sau în silueta unui peşte. Asemenea filosofilor presocratici, Victor Săraru crede în forţa elementelor primordiale, cu diferenţa că la el forţa devine poezie întruchipată, solemnitate interogativă sau enigmă ludică. 

Ca un Sisif fericit, acest artist este capabil să reia aceleaşi şi aceleaşi gesturi, cu migală şi cu tenacitate, pînă cînd busola sa interioară vibrează. Cînd simte că a reuşit să pună şi suflet în materie, Victor se opreşte. Este şi momentul cînd îi dispar unele lucrări din atelier, pentru că mulţi căutători de frumos stau şi ei, cu tenacitate, la pîndă. Iar artistul îşi continuă încleştarea cu materia, cu lumina şi cu elanul spre spiritualitate.

Victor Săraru nu este însă numai un magician al artelor focului, ci şi un poet al gestului pictural. Marea sa plăcere este aceea de a combina culorile (într-o cromatică pe cît de bogată pe atît de subtilă) cu elemente surprinzătoare, de la fragmente de sticlă nobilă (amintind de magia sticlei de Murano) la ţesături savante din alamă îmbinate cu nituri de aur… Toate aceste asocieri par constelaţii ce strălucesc discret în profunzimea picturală, ne fac să călătorim cu privirea prin straturi multiple şi ne aspiră  în spaţii pline de trasparenţe şi vibraţii. 

Lucrările lui Victor Săraru, aflate la frontiera dintre pictură şi obiect se cer contemplate din unghiuri diferite şi în luminile schimbătoare ale zilei pentru a ne dezvălui toată complexitatea lor precum şi multiplele lor faţete semantice. Lemnul se întîlneşte cu sticla şi cu metalul, culoarea devine basorelief, ansamblul se înnobilează prin gravitatea şi interogaţiile gestului. Iar interogaţiile sunt esenţiale prin simbolistica lor.” (Matei Vişniec, poet și dramaturg)

Acest material vă este oferit prin Programul Catena pentru Artă.