Ion Alin Gheorghiu la Art Safari Love Edition

La Art Safari Love Edition 2023 pășiți în Universul Gheorghiu vizitând expoziția retrospectivă dedicată artistului Ion Alin Gheorghiu (1929 – 2001). În expoziție, pe lângă picturi și sculpturi abstracte, descoperiți atelierul artistului cu șevaletul și ultima sa pictură neterminată. Expoziția, îngrijită de artista Anamaria Smigelschi, a fost deschisă în perioada 30 iunie - 10 septembrie 2023, la Palatul Dacia-România de pe strada Lipscani.

“Lucrările lui Alin Gheorghiu, fie că e vorba de pictură, sculptură sau grafică, reușesc să dea diversității o subtilă coerență și coerenței un permanent nimb de noutate, de surpriză, de euforie. Fiecare imagine e o sinteză de senzualitate și disciplină, de spontaneitate autentică și „clasicism” sobru, cu discrete subterane baroce… „În fond, sunt un clasic” – a spus cândva Alin despre sine. Pe de altă parte, vorbea, uneori, despre „labirintul” pânzelor sale. Dar, aș adăuga, un labirint care livrează simultan misterul și calea… Ne confruntăm, mereu, cu antinomii bine armonizate, cu paradoxuri vizuale, în același timp absorbante, fermecătoare și provocatoare. Ca orice mare artist, Alin Gheorghiu e greu de încadrat didactic. E original fără ostentație, e cultivat stilistic și istoric, dar fără afectare sau sincretism. S-a putut vorbi până și de un stil „abstract figurativ” (Cornel Radu Constantinescu), sau de un „dinamism centripet” (Dan Hăulică). Orice s-ar spune și s-a spus, arta lui Alin Gheorghiu e greu de definit în bogăția și seducția ei. E de admirat, de savurat, de urmat ca o călăuză cordială în miracolul vizualității. Alin Gheorghiu are toate datele unui maestru de anvergură, ale unui model de profesionalitate și inspirație. Din păcate, am uneori senzația că nevoia de modele e, astăzi, diminuată, în criză de criterii și de cultură. O soluție plauzibilă a acestei, sper, trecătoare crize este chiar expoziția de față. Felicitări inițiatorilor, organizatorilor și, nu în ultimul rând, doamnei Anamaria Smigelschi, al cărei devotament pentru moștenirea lui Alin nu e strict acela al unei soții, ci al unui martor competent, artist rafinat el însuși.” (Andrei Pleșu)


Acest material va este oferit prin Programul Catena pentru Arta.