Ateliere din București – Daniela Frumușeanu  

Pentru Daniela Frumușeanu atelierul este un spaţiu de meditaţie - un loc unde artista gândește toate lucrӑrile sale, dar și un laborator de cercetare - artista lucrând ca un alchimist ȋn descoperirea unor noi pigmenţi de culori și unor noi combinaţii de materiale textile. Daniela Frumușeanu este un artist vizual inovator cu specializarea tapiserie și imprimeuri, un profesor dedicat studenţilor sӑi de la Universitatea Naţionalӑ de Arte din București, un inventator cu brevete la OSIM, curator de expoziţii de artӑ și autor a șase cӑrţi de specialitate.

Activitatea artisticӑ a Danielei Frumușeanu cuprinde peste 40 de expoziţii personale ȋn ţarӑ și ȋn strӑinatate, peste 300 de participӑri la expoziţii de grup ȋn ţarӑ. Este curator a peste 300 de evenimente artistice cu caracter naţional și internaţional. 

,,Pentru Daniela Frumușeanu nici o abordare esteticӑ sau tehnicӑ nu are limite atunci când aceasta se aflӑ ȋn atenţia unei artiste atât de complexe și dornice de ȋnnoire permanentӑ. Creaţia sa bidimensionalӑ sau tridimensionalӑ este posesoarea multor problematici plastice, reperabile ȋn tradiţia vizualului, dar redefinite prin conjunctura cromaticӑ și formalӑ, prin tendinţe și direcţii, care tind spre demersuri avangardiste uneori. Atrӑgând atenţia prin neconvenţionalitatea propusӑ ȋn materiale știute sau nespecifice artelor decorative, utilizate ȋn contexte neașteptate, lucrӑrile sale sunt conţinӑtoarele unui cumul de tehnici și de experimente ce contureazӑ o personalitate artisticӑ de o remarcabilӑ vitalitate. Obiect textil și cӑrţi obiect, panouri decorative, poliptice, instalaţii artistice, puse ȋn context prin schematizarea unor interogaţii, gânduri, ,,spaţii ale sufletului” și ,,spaţii alchimice”, ,,transfigurӑri” și ,,atingeri magice”, ,,cuvintele care zidesc”, ca sӑ exemplificӑm cu doar câteva dintre conceptele puse ȋn practicӑ prin esenţializarea ideilor sau prin analiza lor particularӑ, Daniela Frumușeanu revigoreazӑ spaţiul artelor decorative prin nenumӑrate expresivitӑţi. Cu ajutorul tapiseriei și imprimeriei, cu alte modalitӑţi mixte de regenerare a noţiunilor de mare forţӑ sugestivӑ, polivalent structurate ȋn același câmp imagistic, Daniela Frumușeanu se remarcӑ prin atingerea unor expresivitӑţi incitante vizual, chiar și atunci când utilizeazӑ un minim de contrast sau stilizӑri reducţioniste ale figurativului ori o inducere spectaculoasӑ a nonformalului.” (Critic de artӑ, Ana Amelia Dincӑ)


Acest material vă este oferit prin Programul Catena pentru Artă.